Vinterkonservering av båt og motor

Vinterkonservering med system check instrumenter